Canle TV
Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic)
Cidade da Cultura de Galicia
Monte Gaiás s/n
15707 Santiago de Compostela

Tel. 881 996 092
Correo-e: canletv.agadic@xunta.es
Xunta de Galicia