13 pozas
Xurxo González, 2009
Romería da morte
Alberto Estévez Piña, 1974
Fiadeiras de Zobra
Daniel González Alén, 1981

O santuario do Faro
Daniel González Alén, 1976
Entroido en Brandariz
Daniel González Alén, 1978
Argazo
Xurxo González, 2006
Naufraxio
Daniel López Montero, 2008

 
8 resultados atopados
Xunta de Galicia