Director: Virginia CuriáTomás Conde
Ano: 2003
Captura da portada

Alistán, o demo oveiro

Animación en plastilina baseada nun texto de Álvaro Cunqueiro. Alistán é un demo que sofre un grave desaxuste intestinal, o que lle produce o rexeitamento dos habitates do bosque. Para resolver o seu cheirento proble...(+)
  • Publicado o 12/12/08
  • 5869 reproduccións
Xunta de Galicia