Director: Sabela Pernas SotoNuria Castro
Duración: 11:59
Ano: 2006
Captura da portada

Ciclo combinado

Análise e tratamento audiovisual da situación socioeconómica do pobo de As Pontes, antes e despois dunha revolución industrial, suscitada pola implantación dunha central térmica acompañada dunha mina de carbón...(+)

  • Publicado o 28/4/09
  • 444 reproduccións
Xunta de Galicia