Director: Alberte Pagán
Duración: 13:00
Ano: 2005
Captura da portada

Os waslala

Os waslala, labregos e labregas do norte de Nicarágua, sandinistas perseguidos pola Contra e pola ReContra, cidadáns sem papeis esquecidos do governo. Os waslala, ocupantes da ilha Zapatera no lago Cocibolca, expulsad...(+)
  • Publicado o 15/3/12
  • 11 reproduccións
Xunta de Galicia